EnglishSlovensky

Referencie

... Pán Dohovic je pravdepodobne najtalentovanejší mladý dirigent na Slovensku....
P. Unger: Hudobný život , 7. - 8. / 2004

... Mozartova hudba znela z orchestra štýlovo a radostne. Interpretačne ju takto – a veľmi dobre poňal mladý, talentovaný 25 – ročný dirigent Igor Dohovič....
D. Marenčinová: Figarova svadba v kocke. Košický večer, 23. 6. 1998

...Popri Zuzane Lackovej sa o úspech Figarovej svadby zaslúžil tiež 25 – ročný dirigent Igor Dohovič. Po plastickej, priehľadne a s elánom tlmočenej predohre udržal temporytmus celého večera v potrebnom napätí, udával mu rýchly spád, kontrastné nálady a zväčša dosiahol obdivuhodnú súhru orchestra a sólistov. Figarova svadba je pritom skúšobným kameňom zrelých dirigentov, takže Dohovičov výkon je i z tohto hľadiska viac než perspektívny...
P. Unger: Košický Mozart – mladý, smelý, nápaditý. Sme, 25. 6. 1998

...Náročnú úlohu oživiť partitúru opery dostal čerstvý absolvent dirigovania na VŠMU v ukrajinskom Ľvove Igor Dohovič. Jeho Mozart v sviežich tempách znie elegantne a živo. Dohovič koncepčne dbá a čistotu slohu i foriem, zvuk orchestra je diferencovaný, dynamicky vyvážený...
P. Bubák: Figaro v novom šate. Literárny týždenník, 6. 8. 1998

...K staronovému dirigentovi pribudol Igor Dohovič. Naša recenzia sa týka 2. premiéry, ktorú dirigoval práve tento dirigent Orchester aj sólisti reagovali na dobre čitateľnú a dramaticky pružnú hudobnú koncepciu mladého dirigenta pohotovo a aktívne
D. Marenčinová: Obnovené či oprášené? Hudobný život č. 7-8 / 1999

... V to im napomohli aj ďalší členovia tímu, predovšetkým dirigent Igor Dohovič
L. Urbančíková: Giselle ako renesancia umenia v košickom balete. Korzár, 11 / 2000

... Ak pristupujeme k hodnoteniu naštudovania /I. Dohovič/, môžeme vyjadriť uspokojenie nad kvalitou naštudovania a celkového podania. Dobrá je úroveň technického vypracovania partitúry, súhra sólistov, zboru a orchestra.
Š. Čurilla: Šťastný dramaturgický čin. Košický večer, 1 / 2000

... ale predovšetkým orchester a jeho mladý dirigent Igor Dohovič. V inštrumentálnych častiach na javisku hrajúci orchester odhalil pohľad do každej nástrojovej skupiny. Dôkladná príprava a vedomie dôležitosti ovplyvnili ich výkon...
L. Urbančíková: Divadelný orchester sa predviedol na javisku. Korzár, 9. 5. 2000

...Orchester prejavil pod vedením Igora Dohoviča vysokú úroveň interpretačného umenia...
F. Horváth, Sopron, Maďarsko, 6. 7. 2002

... Operu hudobne naštudoval dirigent Igor Dohovič. Jeho koncepcia mala hudobnú logiku aj dramatický ťah, podporený tiež dobrým výkonom orchestra. ...
Dita Marenčinová: Trubadúr v Košiciach po dvadsiatich rokoch. Hudobný život č. 4 / 2002.

... Predstavenie opery Nabucco malo v nedeľu veľký ohlas Stretli sa v ňom totiž hviezdy operného neba – Ľubica Rybárska, Peter Mikuláš a Martin Babjak. Ako však všetci zhodne potvrdili, nebolo to len ich zásluhou, k obrovskému výkonu sa vypäl celý ansámbel košickej opery. Operu Nabucco v nedeľu dirigoval Igor Dohovič a práve jemu predpovedá sľubnú kariéru operná speváčka Ľubica Rybárska.
M. Hriadeľová: Nabucco s dirigentom Igorom Dohovičom chvália. Korzár, 13. 11. 2002.

...Zvláštnu pochvalu si zaslúži mladý košický dirigent Igor Dohovič, ktorého koncepcia mala optimálny verdiovský punc a držala improvizovanú zostavu hostí v pevných rukách.
P. Unger: Trubadúr znel pod hviezdami. Pravda, 6 /2003

...Vo veľmi dobrom svetle sa opäť predstavil orchester divadla. Dirigent Igor Dohovič popri naplnení všetkých atribútov Minkusovej hudby veľmi citlivo vedie orchester k spolupráci s dianím na javisku...
O. Dlouhý: Stále živá a lákavá baletná klasika. Pravda, 21. 1. 2003

Vážený pane Dohoviči, 

    s odstupem času, ale přece,  dovolím si pár řádků ze střední Moravy. V závěru srpna letošního roku měla jsem tu příležitost, že jsem byla přítomna vystoupení Vašeho tělesa v Cieszynie v divadle Adama Mieckiewicze u příležitosti konání XII. ročníku  Mezinárodního festivalu vážné hudby VIVA  IL CANTO.
    Byla jsem unešena Vašimi úžasnými výkony,  nádhernou hudbou a zpěvem celého sboru a to nemluvím o sólistech, s nimiž Váš orchestr vystupoval. Samozřejmě i výběr jednotlivých skladeb Verdiho byl velice líbivý - La Traviata, Trubadur, Nabucco, Rigoletto apod. Plný sál  tleskal ve stoje nejen uměleckému řediteli divadla Kaludi Kaludowi, který slavil 25. výročí své pěvecké dráhy, ale i velice vznešenému přednesu Vašich umělců a samozřejmě Vám. Byla to opravdu nádhera a zážitek, na který se jen tak nezapomene.
    Je nutno Vás obdivovat, že ač tak mladičký, zvládl jste vše na jedničku s hvězdičkou. Při rozhovorech s diváky koncertu v prostorách divadla i před ním v průběhu přestávky, měla jsem moľnost slyšet jen samou chválu na tento galavečer ve Vaší réžii.
    Děkuji Vám za nádherný zážitek a do budoucna přeji jen zaplněná divadla a spokojené diváky.

    S úctou
    Halina Slezáčková, Přerov